E-Mkk Portal

If you are looking for e-mkk portal, simply check out our links below :


1. Yatırımcı internet sitemiz yenilenmiştir.

https://portal.mkk.com.tr/
Yatırımcı internet sitemiz yenilenmiştir.
Yatırımcı internet sitemiz yenilenmiştir. Devam etmek için tıklayınız.

2. e-YATIRIMCI – Merkezi Kayıt Kuruluşu

https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Yatirimci-Hizmetleri/Sayfalar/e-YATIRIMCI.aspx

portal

3. Merkezi Kayıt Kuruluşu Yatırımcı Bilgi Merkezi – e-Devlet Kapısı

https://www.turkiye.gov.tr/merkezi-kayit-kurulusu-e-yonet-portali

e-Devlet Kapısı’nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz.

4. Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK)

https://aecsd.org/en/aecsd/members/2998/

Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) was established on 26 September 2001 as a legal … Information services through e-MKK Information Portal platforms such as …

5. Central Registry Office | Türkiye İş Bankası A.Ş.

https://www.isbank.com.tr/en/central-registry-office

MKK is appointed to establish and operate “Registry Custody System” for all capital market instruments without differentiating such as equities, mutual funds …

6. MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri Tanıtım Kitapçığı

https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1078

e-YÖNET Portal üyeliğinde yatırımcılar, MKK sicil numaraları ve şifreleriyle ya da e-DEVLET şifreleri ile üyelik yapabilmektedir. 4.4. [email protected] – …

7. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YATIRIMCI HİZMETLERİ

https://sermayepiyasalari.net/wp-content/uploads/2017/11/Mkk-Yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1-Hizmetleri-Tan%C4%B1t%C4%B1m-Bro%C5%9F%C3%BCr%C3%BC.pdf

AloMKK Sesli Yanıt Sistemi ve e-MKK Bilgi Portalı hizmetlerine kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla, … Portal sayesinde şirketler ortaklarına doğrudan;.

8. e-CAS Uygulaması Hakkında Bilgilendirme – İntegral Yatırım

https://www.integralyatirim.com.tr/ecas-uygulamasi-hakkinda-bilgilendirme

Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla 03.10.2011 tarihi itibariyle e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan yatırımcıların hesaplarından rehin tesisi veya teminat amaçlı …

9. KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ … – T-Bank

https://www.tbank.com.tr/images/pdf/haberler/e-MKK_Bilgi_Portal%C4%B1_Kullan%C4%B1m_K%C4%B1lavuzu.pdf

e-MKK Bilgi Portalı’ndaki tüm şirketlerin portal sayfalarına da ulaşılabilir. Sahibi olduğunuz ya da İlgilendiğim Menkul Kıymetler Listenizde yer …

10. MKK e-CAS Uygulaması Yatırımcı Bilgilendirme – OYAK Yatırım

https://www.oyakyatirim.com.tr/duyurular/64/mkk-e-cas-uygulamasi-yatirimci-bilgilendirme

Üyelik işlemleri ile ilgili açıklamalar MKK sitesinde yer almaktadır. (https://portal.mkk.com.tr/portal/#Membership-Help). Bilgi edinilmesini rica …

11. Emlak Konut

http://www.emlakkonut.com.tr/en-US/general-assembly-Invitation-2018

Shareholders who do not register in the e-MKK Information Portal and do not have an electronic signature shall not be allowed to participate in the General …

12. Eczacıbaşı Investment Holding Co. | General Assembly

https://www.eczacibasi.com.tr/phone/en/investor-relations/eczacibasi-investment-holding/eczacibasi-investment-holding-general-assembly

Shareholders who will perform transactions via EGKS must first register themselves with e-MKK Portal (electronic Central Registry Agency Portal) and must also …

Share this: